درباره دکتر جوکار

سوابق علمی پژوهشی دکتر جوکار به شرح زیر می باشد:

 

تحصيلات :

پزشكي عمومي   فارغ التحصيل سال 1370 از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دوره تخصصي داخلي : فارغ التحصيل سال 1374 از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دوره فوق تخصصي : فارغ التحصيل سال 1376 از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

گذراندن يكسال از دوره آموزشي دستياري فوق تخصصي در مركز تحقيقات رومانولوژی دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

عضويت در انجمن ها :

عضو انجمن متخصصين داخلي ايران

عضو انجمن روماتولوژي ايران

عضو مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن روماتولوژي آسيا واقيانوسيه ( APLAR )

عضو هیئت موسس شبکه کشوری بیماریهای روماتیسمی مفصلی

عضو شورای راهبردی شبکه کشوری بیماریهای روماتیسمی مفصلی

عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و یافت همبند

 

فعالیتهای علمی

الف – تاليف كتاب :
 1. محمد حسن جوکار. دایره المعارف مصور روماتولوژی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1395
 2. محمد حسن جوکار، ورزش در پیشگیری و درمان بیماریهای روماتیسمی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1390
 3. محمد حسن جوکار، معاینه فیزیکی سیستم موسکولواسکلتال در بیماری های روماتیسمی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387
 4. محمد حسن جوكار ، اسپونديلوآتروپاتي هاي جوانان در كتاب: ف – غريب دوست وهمكاران، اسپونديل آتروپاتي هاي سرونگاتيو، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1376
 5. محمد حسن جوكار ، علائم باليني استئوپروز در كتاب: ف – غريب دوست و همكاران ، استئوپورز ، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1381 شابك 1- 50- 7657 – 964
 6. محمد حسن جوكار ، واسكوليتهاي عفوني ، دركتاب: ف – شهرام وهمكاران، واسكوليتها . مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1382 شابك 9 – 53 – 7445- 924
 7. محمد حسن جوكار ، ديگر كريستال ها وذرات همراه با آرتريت در كتاب: الف - م - جمشيدي ، بيماريهاي متابوليك مفاصل و استخوان ، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1383
 8. محمد حسن جوكار ، ژنتيك آرتريت روماتوئيد ، دركتاب: م – اكبريان ، آرتريت روماتوئيد مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1384
 9. محمد حسن جوكار ، ميوپاتي هاي دارويي ، دركتاب : عبدالهادي ناجي، بيماريهاي بافت همبند ، مركز تحقيقات روماتولوژي علوم پزشكي دانشگاه تهران ، بهمن 1385
 10. محمد حسن جوکار، تظاهرات مفصلی استخوانی سایر رتروویروسها، در کتاب: ف- غریب دوست و همکاران بیماریهای روماتیسمی و عفونت ها، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1386
 11. محمد حسن جوکار، نقش ورزش در بروز بیماریهای روماتیسمی، در کتاب: ف- شهرام و همکاران، چالش های تازه در روماتولوژی، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1387
 12. محمد حسن جوکار، پاسخ به پرسش های رایج در ارتباط با بیماریهای روماتیسمی، انتشارات سخن گستر 1387
 13. محمد حسن جوکار، بیماریهای ذخیره ای، در کتاب: احمد رضا جمشیدی و همکاران، بیماریهای روماتیسمی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1388
 14. محمد حسن جوکار، کورتیکواستروئید، در کتاب: محمد اکبریان و همکاران، لوپوس اریتماتو سیستمیک، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1389
 15. محمد حسن جوکار، تشخیص آرتروز و معیارهای تشخیصی، در کتاب: عبدالهادی ناجی و همکاران، آرتروز، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1390
 16. محمد حسن جوکار، درگیری عروق ریوی، در کتاب: فرهاد غریب دوست و همکاران، اسکلرودرمی، مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بهمن 1391
 17. محمد حسن جوکار، سندروم بهجت، در کتاب: علی دهقان و همکاران، نکات ارزشمند و باورهای غلط در روماتولوژی. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391
 18. دکتر محمد حسن جوکار، سیده زهرا میرفیضی. نقش ورزش و فعالیت بدنی در بروز بیمار یهای روماتیسمی، در کتاب: فرهاد شهرام و احمد سليم زاده ، چالش های تازه در روماتولوژی. مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه تهران، 1387.
 19. محمد حسن جوکار- محمد رضا هاتف، سیده زهرا میرفیضی. استئومالاسی و سایر بیماریهای متابولیک استخوان در حاملگی، در کتاب: ﺷﻬﺮﺍﻡ ف، درمحمدی طوسی ت: بيماريهاي روماتيسمي و حاملگي. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392
 20. محمد حسن جوکار- محمد رضا هاتف، سیده زهرا میرفیضی. در کتاب: اخلاقی م. داروهای بیولوژیک در بیماریهای روماتیسمی. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393
 21. محمد حسن جوکار- محمد رضا هاتف، سیده زهرا میرفیضی. ماساژ طبی در کتاب: سید رضا نجفی زاده، شفیعه موثقی (مولفین) درمانهای مکمل و آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394
 22. محمد حسن جوکار- محمد رضا هاتف، سیده زهرا میرفیضی. بیماریهای غیرالتهابی پا. در کتاب:مریم مقدسی جهزمی، طاهره فائزی (مولفین) روماتولوژی و طب فیزیکی. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395
 23. محمد حسن جوکار- محمد رضا هاتف. کاربرد آنژیوگرافی و مدالیته های مشابه در روماتولوژی. کتاب: اصغر حاجی عباسی، هدا کاووسی (مولفین) پاراکلینیک در روماتولوژی. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396
 24. محمد حسن جوکار. تشخیص اسپوندیلیت انکیلوزان. در کتاب: احمد سلیم زاده، عبدالرحمان رستمیان (مولفین) اسپوندیلوآرتروپاتی ها. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1397
ب- ترجمه کتاب:
 1. جی. ای.پی دا سیلوا ای. دی ولف: روماتولوژی کاربردی. ترجمه محمد حسن جوکار؛ کامیلا ھاشم زاده ؛ نجمه نوحه سرا. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشھد، ١٣٩١
ج- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی:

1- M Jokar, Z Moossavi, A Vaziri Fard. Hypothalamic-Pituitary-adrenalaxis activity in patients with active rheumatoid arthritis. APLAR Journal of Rheumatology, number 2, 2007, 117-120

2- M Ebrahim, M Jokar, R Taheri. Budd- Chiari syndrome due to membranous obstruction of inferior vena cava in a patient with Behcet's disease. APLAR Journal of Rheumatology, number 2, 2007, 143-145

3- M Jokar, MR Hatef, Z Mirfeizi. Osteomalacia and Rickets in northeast Iran; report of 797 cases. International journal Rheumatic diseases 2008; 2: 170-174

5- M Jokar, Taiiebi, A. Amini, M. Hatef. Prolactin and Macroprolactin in systemic lupus erythematosus patients. Internatinal journal of Rheumatic Diseases, 2008; 3 (11); 257-262.

6- M Jokar. Brucella osteomyelitis of pubic bone; Report of 2 cases. Iranian Journal of Radiology, 2009, Volume 6, Number 6.

7- Zakavi R, Jokar M, Dabbagh Kakhki VR , Khazai G, Sadeghi R. Significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLE. Ann Nuc Med, 2009; 23, 275-278.

8- Modaghegh MHS, Kazemzadeh Gh, Jokar MH. A case of Behçet's disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: a long time follow up. East Mediterr Health J, Vol. 16 No. 346-349.

9- M Jokar, Z Mirfeizi, K Javidi. Rare association between Kikuchi's disease and systemic lupus erythematosus. IJMS, 2009: 34; 4: 289-291.

10-Mohammad Reza Hatef, Zahra Mirfeizi, Maryam Sahebari, Mohammad Hassan Jokar, Mahyar Mirheydari. Superiority of laterally elevated wedged insoles to neutrally wedged insoles in medial knee osteoarthritis symptom relief. Int J Rheum Dis. 2014 Jan;17(1):84-8. (DOI: 10.1111/1756-185X.12036).

11. MohammadhassanJokar, Zahra Mirfeizi, Kamran keyvanpajouh. The effect of hydroxychloroquine on Symptoms of Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Iran J Med Sci. 2013 Sep; 38(3): 221–226.

12- Mohammadhassan Jokar, Zahra Mirfeizi, Kamran Keyvanpajoh. The Effect of Alendronate on Symptoms of Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Iran J Med Sci 2010; 35(1): 9-15.

13- Zahra Mirfeizi, Mahmoud Mahmoudi, Masih Naghibi, Mohammmadreza Hatef, Farzaneh Sharifipour, Mohammadhassan Jokar, Abbasali Zeraati, Zhaleh Shariati Sarabi, AmirAbbas Azarian. Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus Erythematosus. Iran J Basic Med Sci. 2012 Nov-Dec; 15(6): 1191–1195.

14- Z Mirfeizi, MH Jokar, M Mirfeizi. GINKGO BILOBA REDUCES THE DURATION AND SEVERITY OF RAYNAUD'S ATTACKS OF PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY. 2014, 32 (2): S72-S72.

15- Zahra Mirfeizi, Zohreh Noubakht, Ali Etemad Rezaie, Mohammad Hassan Jokar, Zhaleh Shariati Sarabi. Plasma levels of leptin and visfatin in rheumatoid arthritis patients; is there any relationship with joint damage? Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2014 Article 6, Volume 17, Issue 9, September 2014, Page 662-666.

16- MIRFEIZI, M JOKAR, K HASHEMZADEH, M MOHEBI, K JAVIDI. Macrophage activation syndrome as initial manifestation of adult-onset Still’s disease. Journal of Case Reports in Practice (JCRP) 1, 3-6.

17- M Jokar, Z Mirfeizi. The Demographic, Clinical and Laboratory Profile of Patients with Giant Cell Arteritis: Case Series. Sch. J. App. Med. Sci., 2014; 2(5F):1892-1895

18- SZ MIRFEIZI, MR HATEF, MH JOKAR, S AMOOEYAN, Z SAREMI, M MASEENAY. A CASE REPORT OF ACUTE GOUTY ARTHRITIS IN A YOUNG PATIENT WITH TYPE 1 GLYCOGEN STORAGE DISEASE. MEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES SPRING 2011, Volume 54, Number 1; Page(s) 58 To 63.

19- Reza Afshari Seyed Reza Mousavi, Abbas Ali Zeraati, Mostafa Jafari, Kambiz Akhavan Rezayat, Mohammad Hasan Jokar, Abolghasem Allahyari, Zahra Mirfeizi, Mozhgan Afkhamizadeh, Mahnaz Amini, Parvin Layegh, Elham Galehnavi, Zahra Mozaheb, Nazila Zarghi. How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action research. Future of Medical Education Journal 5 (1), 79-81.

20- Jokar MH, Mirfeizi Z, Esmaili H, Khamoshi M. Effect of Vitamin K and Alendronate Combination Treatment on Bone Mineral Density of postmenopausal Osteoporosis Patients: A Pilot Study. Journal of Patient Safety & Quality Improvement 2016; 4 (1), 320-323.

21- S Kerdari, MH Jokar, SZ Mirfeizi, V Yahyavi. Comparison of Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies (ASCA) in Behcet’s Disease Patients with Three Groups of Oral Aphthosis, other Rheumatologic Diseases and Healthy Volunteers. Journal of Patient Safety & Quality Improvement. 2015; 3 (3), 257-261.

22- Jokar M.H. Fasting and rheumatic diseases. Journal of Fasting and Health. 2015; 3 (3), 115-117.

23- M Jokar, Z Mirfeizi. Epidemiology of Vasculitides in Khorasan Province, Iran. Iranian journal of medical sciences, 2015; 40 (4), 362-366.

24-Mohammad Hassan Jokar, Mohammad Reza Hatef, Seyedeh Zahra Mirfeyzi, Hamzeh Zarei, Kamila Hashem Zade. Hyaluronic Acid and Platelet-rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Journal of Patient Safety & Quality Improvement. 2015; 3 (4), 304-307.

25- Mohammad Hassan Jokar, Mohammad Reza Hatef, Seyedeh Zahra Mirfeyzi, Hamzeh Zarei, Kamila Hashem Zadeh. Hyaluronic Acid and Platelet-rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Journal of Patient Safety & Quality Improvement. 2015; 3 (4), 304-307.

26- Jokar MH. Adle F. Musculoskeletal system involvement in hemodialysis patients in east of Iran. Rheumatology Research 2015; 1 (1), 20-23.

27- Mohammad Hassan Jokar. Takayasu arteritis in Iran. SAS J. Med., Volume-2; Issue-3 (May-Jun, 2016); p-64-68.

28-Mehdi Bakhsaee, Mohammad jokar, Zahra Mirfeizi, Elham Atabati, Somayeh tarighat. Subcutaneous emphysema, Pneumomediastinum and Pneumothrox in a patient with Dermatomyositis. Iranian Journal of Otorhinolaryngology (accepted).

29-MH Jokar. Avascular Necrosis of Bone in Patients with Systemic Lupus. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 2016; 15 (8), 130-133.

30- Bakhshaee M, Jokar MH, Mirfeizi Z, Atabati E, Tarighat S. Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum and Pneumothorax in a Patient with Dermatomyositis. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2017;29(91):113-116.

31- Mohammadhassan Jokar, Zahra Mirfeizi, Elham Atabati. Subcutaneous emphysema pneumomediastinum and, pneumothorax, in dermatomyositis: a case report. Journal of Case Report in Practice 2017; 5(2): 21-24.

33- M Jokar, Z Mirfeizi. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis): An analysis of 59 patients. Rheumatology Research 2017; 2(4): 115-118.

34- 1- Mohammadhassan Jokar, Mina Jokar. Prevalence of Inflammatory Rheumatic Diseases in a Rheumatologic outpatient clinic: analysis of 12626 cases. Rheumatology Research Journal 2018; 3(1): 21-27.

35- Mohammadhassan Jokar, Asal Azami. The Association of Neuromyelitis Optica without Myelitis and Systemic Lupus Erythematosus: A Case Report. Case Reports in Clinical Practice, 2018; 2(3): 71-74.

36- Forouzan Farzad, Hamidreza Behnam Vashani, Amin Azhari, Mohammd Hasan Jokar, Zahra Emami Moghadam. Effects of In-Person and Distance Exercise Training on Outcomes of Knee Injury and Osteoarthritis among Elderly Individuals with Limited Literacy. Evidence Based Care Journal 2018; 8 (1): 45-54.

37- Vahid Yahyavi Alvar, Zahra Mirfeizi , Mohammadhassan Jokar, Nafiseh Abdollahi, Saeed Kerdari. Evaluation of oxidant and anti-oxidant balance in Behcet’s disease and its correlation with disease activity. Rheumatology Research 2018; 3(3), 95-100. doi: 10.22631/rr.2018.69997.1048

38- Kamelia Hashemzadeh, Mohammad Hassan Jokar, Sima Sedighi, Maliheh Moradzadeh. Therapeutic Potency of PI3K Pharmacological Inhibitors of Gastrointestinal Cancer. Middle East Journal of Digestive Diseases (MEJDD) 2018; 11 (1), 5-16. doi: 10.15171/mejdd. 2018.122.

39- Mohammadhassan Jokar, Mina Jokar. Acute Anterior Uveitis in patients with ankylosing spondylitis in northeast of Iran. Rheumatology Research 2019; 4(1): 23-27.

40- Mohammadhassan Jokar, Mina Jokar. Pregnancy Outcomes in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. J Midwifery Reprod Health. 2019; 7(2):1610-1614.
ج- مقالات چاپ شده در مجلات داخلي :
 1. محمد رضا هاتف فرد – محمد حسن جوكار – راشيتيسم واستئومالاسي ، بررسي 797 مورد ، مجله دانشكده پزشكي مشهدT شماره 68 سال 43 – تابستان 1379
 2. ژاله شريعتي – محمد حسن جوكار – سندرمهاي روماتيسمي داروهاي ضد روماتيسم ، مجله نبض ، شماره اول سال سوم مهر 1374
 3. محمد حسن جوكار ، راشيتيسم واستئو مالاسي ، مجله راز بهزيستن ، سال هشتم شماره 14 پائيز 79
 4. محمد رضا هاتف، سیده زهرا میر فیضی، محمد حسن جوکار. مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با تو کفی های ساده بر کاهش علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو. مجله دانشكده پزشكي مشهد شماره 95، سال 50، بهار 86، 53-60
 5. محمد حسن جوکار، محمود محمودی، سارا حصاری، منصوره سبحانی، : بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی های AntiCCP در آرتریت روماتوئید. نشریه پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، 1388
 6. محمد حسن جوکار. مروری بر بیماریهای روماتیسمی در طب سنتی ایران. مجله طب و تزکیه. زمستان 1392 ، دوره 22 ، شماره 4، صفحه 34-27
 7. سيده زهرا ميرفيضي، محمد رضا هاتف، محمدحسن جوکار، سکينه عموئيان، مسعودپزشکي راد، زينب صارمي، مريم مسينايي. گزارش يک مورد بيمار جوان مبتلا به نقرس حاد در زمينه بيماري ذخيره گليکوژن تيپ 1 . مجله دانشکده پزشکی مشهد، سال 54، شماره 1.
 8. محمد حسن جوکار. روزه داری و بیماریهای روماتیسمی. مجله نظام پزشکی مشهد، دوره 18، شماره 3، زمستان 1393صفحه 175-176
 9. محمد حسن جوکار برخورد بالینی با بیمار مبتلا به دردهای عضلانی – اسکلتی. مجله نظام پزشکی مشهد دوره 18، شماره 2، پاییز 1393 صفحه 102-103
 10. مریم صاحباری ؛ شیما نبوی؛ معصومه سالاری؛ سیده زهرا میرفیضی؛ زهرا رضایی یزدی؛ محمد حسن جوکار. بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی. مجله دانشکده پزشکی مشهد 1394:58، شماره 5، مرداد 1394، صفحه 270-275
 11. حبیبه سادات شاکری, محمد حسن جوکار, فاریا جعفرزاده, سجاد نورشفیعی, سعید اخلاقی. بررسی شیوع عفونت ها در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1392 :(3)5؛ 583-579
 12. محمد حسن جوکار، زهرا میرفیضی، مانی میرفیضی. اثرات درمانی فرآورده جینکگو بیلوبا بر پدیده رینود در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 56 ، شماره 3، 144-139

 

د- طرح هاي تحقيقاتي :
 1. بررسي اختلالات عضلاني – اسكلتي دربيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز در سال 1377 در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 2. اسكن پرفيوژن ميوكارد در بيماران مبتلا به SLE ، درسال 1383 در بيمارستان امام رضا ( ع ) مشهد
 3. بررسي حساسيت و ويژگي Anti CCP در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد.
 4. بررسي ماكرو پرولاكتينمي در بيماران مبتلا به SLE.
 5. بررسی اثر آلندرونات بر کاهش میزان شکایات در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو ...
 6. بررسی اثر هیدروکسی کلروکین بر شکایات بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
 7. بررسی اثر جینکوبیلوبا در تظاهرات ایسکمیک انتهاها در اسکلروز سیستمیک
 8. مقايسه اثر رژيم تركيبي آلندرونات و ويتامين K با رژيم آلندرونات به تنهايي در درمان استئوپروز يائسگي
 9. بررسی آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویسیه در بیماری بهجت.
 10. تشکيل بانک اطلاعاتي بيماران مبتلا به سيستميک لوپوس اريتماتوز و سندروم آنتي فسفوليپيد
 11. طراحي و ايجاد اجراي "رجيستري بومي ،منطقه اي بيماري لوپوس اريتماتو سيستميک"
 12. طراحي و اجراي "رجيستري بومي، منطقه اي بيماري سارکوئيدوز
 13. طراحي و اجراي "رجيستري بومي، منطقه اي بيماري اسکلروز سيستميک"
 14. طراحي و اجراي "رجيستري بومي، منطقه اي بيماري بهجت"
 15. طراحي و اجراي "رجيستري بومي، منطقه اي بيماري آرتريت روماتوئيد نوجوانان "
 16. تعيين ويژگي هاي کلينيکوپاتولوژيک,راديولوژيک و نتايج درمان در مبتلايان به ماستيت گرانولوماتوز ايديوپاتيک
 17. بررسي ارزش آزمون پوستي توبرکولين درتشخيص سل نهفته در بيماراني که درمعرض سرکوب ايمني قرار دارند و بررسي تاثير داروهاي سرکوبگر ايمني برنتايج آن
 18. مقايسه اثر طب سوزني و درمان طبي بر علايم و تغييرات نوار عصب و عضله در بيماران با ديسک مهره هاي کمري
 19. مقايسه اثر طب سوزني و درمان طبي بر علايم و تغييرات نوار عصب و عضله در بيماران با ديسک گردني
 20. مقايسه اثر طب سوزني و درمان طبي بر علايم و تغييرات نوار عصب و عضله در بيماران سندرم تونل کارپال
 21. بررسي بالانس اکسيدان –آنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به بهجت و ارتباط آن با فعاليت بيماري
 22. بررسي سطح آديپونکتين در سرم و مايع مفصل بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با بيماران استئوآرتريت
 23. اهميت تغيير شکل موضعي طولي ميوکارد در بيماران لوپوسي براي شناسايي اختلال عملکرد تحت باليني بطن چپ
 24. بررسي ارتباط آديپوسايتوکاين هاي لپتين و ويسفاتين با تخريب راديوگرافيک مفصل در بيماران آرتريت روماتوئيد
 25. بررسي ارتباط بيماري سارکوئيدوز با HLA-DRB1 در بيماران شمال شرق ايران
 26. بررسي اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهي در دپارتمان داخلي بيمارستان امام رضا(ع)
 27. بررسي تراکم معدني استخوان در خانمهاي يائسه طي دوره 5 سال اول بعد يائسگي مراجعه کننده به مرکز آموزشي- پژوهشي- درماني بيمارستان امام رضا(ع) در سالهاي1391-1389
 28. بررسي ارتباط سطح سرمي 25 هيدروکسي کله کلسيفرول ويتامين(OH)D 25 با فعاليت بيماري لوپوس
 29. بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم پروموتر ژن IL-18 با ابتلا به بيماري لوپوس اريتماتو سيستميک
 30. بررسي ارتباط سطح سرمي Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با ميزان فشار شريان ريوي در بيماران اسکلرودرمي محدود .
 31. بررسي اثرات آتوروستاتين بر روي الگوي چربي و فعاليت باليني بيماري آرتريت روماتوئيد
 32. بررسي ارتباط بيماري لوپوس اريتماتوس سيستميک با آلودگي به ويروس انساني لنفوسيت Tتيپ1 (HTLV1) در خراسان
 33. بررسي ادراري ليپوکالين II در بيماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعاليت نفريت لوپوسي
 34. بررسي ارتباط بين سطح سرمي Tumor necrosis factor –related apoptosis inducing ligand(STRAIL) با ميزان فعاليت بيماري لوپوس اريتماتوس سيستميک
 35. بررسي ارتباط سطح سرمي HSP -70 و آنتي بادي ضد آن در بيماران با و بدون يووئيت مبتلا به بهجت
 36. بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين(OH)D 25با فعاليت بيماري آرتريت روماتوئيد در خراسان رضوي
 37. ارزيابي سطح سرمي عناصر کمياب (مس– روي و سلنيوم) در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و ارتباط آن با ميزان فعاليت بيماري آرتريت روماتوئيد
 38. تاثير داروي اينفليکسي‌ماب بر درمان اسپونديليت آنکيلوزان مقاوم به درمان
 39. بررسي ارزشmonocyte chemoattractant protein-1 ادرار به عنوان معياري براي تشخيص فعاليت کليوي لوپوس
 40. بررسي ارتباط بيماري لوپوس اريتماتوس سيستميک با ريسک فاکتورهاي قلبي و عروقي
 41. بررسي اثر سيلدنافيل در درمان پرفشاري خون ريوي اوليه ناشي از اسکلروز سيستميک
 42. مقایسه اثر ترکیب سویا و آووکادو با سلکوکسیب روی سطح سرمی پروتئین اولیگومریک ماتریکس غضروف در مبتلایان به استئوآرتریت زانو
 43. بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران مبتلا به انواع مختلف واسکولیتها در شهرستان مشهد از سال 1381 لغایت1391
 44. مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ با هیالورونیک اسید در درمان استئوآرتریت زانو
 45. بررسي ANA و ANA پروفايل و ارتباط آن با بروز بيماري هاي خودايمن در يک مطالعه کوهورت شهر مشهد
 46. ارزیابی ارتباط سطح فاکتور فعال کننده سلولهای B سرمی (BAFF ) با فعالیت بیماری سارکوئیدوز
 47. بررسي سطح خوني پنتراکسين 3 و ارتباط آن با شدت بيماري در مبتلايان به آرتريت تاکاياسو
ه- راهنمایی پایان نامه ها
 • مقطع پزشکی عمومی
 1. بررسی دیدگاه طب سنتی- اسلامی در مورد بیماری های روماتیسمی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. شماره پایان نامه: 290
 2. بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.شماره پایان نامه: 481    
 3. بررسی درگیری مفصل آتلانتوآگزیال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئيد. شماره پایان نامه:
 4. بررسی اثر درمانی جینکگو بیلوبا در پدیده رینود در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی. شماره پایان نامه: 6528
 5. مقایسه اثر لوزارتان با آلوپورینول روی سطح اسید اوریک سرم در مبتلایان به هیپر اوریسمی ... شماره پایان نامه: 6260
 6. مقايسه اثر رژيم تركيبي آلندرونات و ويتامين K با رژيم آلندرونات به تنهايي در درمان استئوپروز  يائسگي
 7. مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران سندرم تونل کارپال
 • مقطع تخصصی
 1. بررسی فراوانی، محل، نوع و پیامد عفونت در بِيماران مبتلا به لوپوس. شماره پایان نامه: 1825-ت
 2. بررسی یافته های اسکن پرفوزیون میوکارد در بيمارن مبتلا به لوپوس. شماره پایان نامه: 1617-ت
 3. بررسی آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویسیه در بیماری بهجت.
 4. بررسي بالانس اکسيدان –آنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به بهجت و ارتباط آن با فعاليت بيماري
 • مقطع فوق تخصصی
 1. بررسی ارزش تشخیصی AntiCCP در آرتريت روماتوئيد. شماره پایان نامه:1566-ت
 2. بررسی ماکروپرولاکتینمی در بیماران هیپرپرولاکتینمیک مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. شماره پایان نامه:1884-ت
 3. بررسی اثر آلندرونات بر میزان شکایات مبتلایان به آرتروز زانو. شماره پایان نامه: 2161-ت
 4. بررسی تاثیر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسماب بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای کلاسیک به خاموشی برنده بیماری. شماره پایان نامه 2541-ت
 5. مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و درمان خوراکي آتورواستاتين در درمان استئوآرتریت زانو
 6. بررسی ارتباط آدیپوسایتوکاین های لپتین و ویسفاتین با تخریب رادیوگرافیک مفصل در بیماران آرتریت روماتوئید
 7. مقایسه اثر ترکیب سویا و آووکادو با سلکوکسیب روی سطح سرمی پروتئین اولیگومریک ماتریکس غضروف در مبتلایان به استئوآرتریت زانو


و- ارائه مقاله در كنگره هاي خارجي :

1- M. Hatef, M Jokar. J Shariati. Rickets and osteomalacia in northeast of Iran. The J Rheumatology. Volume 28 supplement 63 July 2000.

2- M Hatef. M Jokar. The J Rheumatology. Volume 28 supplement 63 July 2001.

3- J. Shariati - M.Hatef . M.Jokar. Intraarticular Hylan GF 20 In the treatment of patients with osteoarthritis of knee. The J Rheumatology. Volume 28 supplement 63 July 2001.

4- M Jokar, Z Mossavi. Hypothalamic – pituitary – adrenal axis with active rheumatoid arthritis. 12th APLAR congress AUG 1- 5 2006, Malaysia.

5-M Jokar, Results of Synovial needle biopsy in chronic knee monoarthritis 12th APLAR congress, AUG 1 – 5 2006, Malaysia.

6- M Jokar, Habibeh Sadat Shakeri. Infections in patients with systemic lupus erythematosus. The 8th international congress on SLE, May 23-27 2007, Shanghai, China

7- M Jokar, M Mahmoodi, S Hesari, M Sobhani. Diagnostic value of Anti CCP Antibodies in patients with rheumatoid arthritis. 13th congress of APLAR 2008, Yokohama, Japan.

8- M joker, N Taiiebi Meibodo, A Amini, M Hatef. Macroprolactinemia in patients with systemic lupus erythematosus. 13th congress of APLAR 2008, Yokohama, Japan.

9-M Jokar. Effect of losartan versus allopurinol on serum uric acid level in patients with hyperuricemia. 1st Symposium of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology, Taipei, Taiwan, 2011.

10-Zahra Mirfeizi, …, Mohammadhassan Jokar, …. Urine Monocyclic Chemoattractant Proteine- 1 as a Biomarker … . The 5th congress of Iranian rheumatology Association & the first International rheumatology congress of Iran. 2011, Mashhad, Iran.

11- Zahra Mirfeizi, Mohammadhassan Jokar. Macrophage Activation syndrome in a patient with newly diagnosed adult onset Still’ disease. The 5th congress of Iranian rheumatology Association & the first International rheumatology congress of Iran. 2011, Mashhad, Iran.

12- Jokar M. The effect of hydroxychloroquine on symptoms of knee osteoarthritis: a double-blind randomized controlled clinical trial. Symposium of the Asia Pacific league of Association for rheumatology. 2013 Bali, Indonesia (oral).

13- M.H. Jokar, Z. Mirfeizi, M. Khamoshi. A COMPARISON BETWEEN COMBINATION TREATMENT WITH ALENDRONATE AND VITAMIN K AND ALENDRONATE ALONE ON BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS? THE RESULTS OF A PILOT STUDY. Annual European Congress of Rheumatology 8 – 11 June, 2016 London, United Kingdom

>

14- Jokar M.H. HYALURONIC ACID INTRA-ARTICULAR INJECTION VERSUS ORAL ATORVASTATIN IN THE TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS. Annual European Congress of Rheumatology Madrid, Spain 2017 Madrid, Spain 14-17 June 2017.

 

ز- ارائه مقاله دركنگره هاي داخلي :

1- محمد حسن جوكار ، فرزندان عدل ، بررسي اختلالات عضلاني – اسكلتي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز ، كتاب خلاصه مقالات يازدهيمن كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران ص 32

2- ژاله شريعتي – محمد رضا هاتف فرد – محمد حسن جوكار ، بررسي عوارض اسكلتي عضلاني دربيماران مبتلا به ديابت قندي ، كتاب خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران ص 36

3- محمد رضا هاتف فرد – هاشم دانش ثاني – ژاله شريعتي – محمد حسن جوكار – ريحانه زوار – گرفتاري قلب در بيماران مبتلا به لوپوس اريتما توسيستميك – كتاب خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي . ص 163

4- محمد رضا هاتف فرد – محمد حسن جوكار – ژاله شريعتي ، راشيتيسم واستئومالاسي ، ( بررسي 797 مورد ) .كتاب خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ص 165

5- محمد حسن جوكار ، بررسي ارزش تشخيصي تست Anti CCP در آرتر يت روماتوئيد ، كتاب خلاصه مقالات شانزدهيمن كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران ص 105

6- کامران کیوان پژوه، محمد حسن جوکار، سیده زهرا میرفیضی. بررسی اثر آلندرونات بر کاهش شکایات در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو. سومین کنگره روماتولوژی ایران. تهران 1388

7-      محمد حسن جوکار، زکیه افشاری صالح. بررسی اثر آلوپورینول روی سطح سرمی اسید اوریک و مقایسه آن با آلوپورینول در مبتلایان به هیپر اوریسمی. سومین کنگره روماتولوژی ایران. تهران 1388

8- محمد حسن جوکار، زهرا میرفیضی. بررسی اثر هیدروکسی کلروکین بر روی شکایات ناشی از استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو. سومین کنگره روماتولوژی ایران. تهران 1391

9- زهرا میرفیضی، محمد حسن جوکار. Acute Methotrexate Toxicity following oral Toxicity . یازدهمین همایش سم شناسی ایران. مشهد، 2011

10- Jokar M.H. Giant cell arteritis, a case series from north east of Iran. 7th annual congress of Iranian Rheumatology Association. 16-18 October Shiraz, Iran.

11- Jokar M.H. Diagnostic value of Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA) in Behcet’s disease. 9th annual congress of Iranian Rheumatology Association. 7-9 October 2015 Isfahan-Iran (poster).

12- Mirfeizi Z, Jokar M.H, Yahyavi Y. The 9th annual congress of Iranina Rheumatology Association. 7-9 October 2015 Isfahan-Iran (poster).

13-Jokar MH, Atabati E. Subcutaneous emphysema, Pneumomediastinum and Pneumothrox in a patient with Dermatomyositis. The 10th annual congress of Iranian Rheumatology Association & the second International rheumatology congress of Iran; 2016, Tehran, Iran.

14-Jokar M.H, Atabati E. Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum And Pneumothrox In 2 Patients With Dermatomyositis. 10th annual congress of Iranian Rheumatology Association. 2016, Tehran-Iran (poster).

15- Jokar M.H. Prevalence of Inflammatory Rheumatic Diseases in a Rheumatologic outpatient clinic: analysis of 12626 cases. 11th annual congress of Iranian Rheumatology Association. 2017, Tehran-Iran (poster).

16- Jokar M.H, Azadeh. A Comparison Of The Effect Of Avocado–Soybean Versus Celecoxib On Serum Levels Of Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) In Patients With Knee Osteoarthritis. 12th annual congress of Iranian Rheumatology Association. 2018, Kish-Iran (oral).

تماس با پزشک

آدرس مطب: مشهد کوی دکترا ابن سینا 11

ساعات پذیرش: فقط روزهای زوج ، صبحها 8 تا 11 و عصرها 2 و نیم تا 6

 

    تلفن مطب : 38448944 -38482706

    ایمیل: info@doctorjokar.com ;jokarmh@mums.ac.ir