اطلاعات مربوط به آموزش بیماران| داروها
دارونامه 1 دانلود
دارونامه 2 دانلود
نحوه تزریق سینورا دانلود
نحوه تزریق پرولیا دانلود
آزاتيوپرين دانلود
داروهاي بيولوژيک دانلود
سيکلوفسفاميد دانلود
کلروکين و هيدروکسي کلروکين دانلود
متوترکسات دانلود
کوتيکواستروئيد ها ( کورتون ) ها دانلود
داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي دانلود
سولفاسالازين دانلود
منابع دانلود

تماس با پزشک

آدرس مطب: مشهد کوی دکترا ابن سینا 11

ساعات پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 18:30

 

    تلفن مطب : 38448944 -38482706

    ایمیل: info@doctorjokar.com ;jokarmh@mums.ac.ir