اطلاعات مربوط به آموزش پزشکان
ورزش در پیشگیری و درمان بیماریهای روماتیسمی دانلود
سوالات امتحان OSCE دانلود
برخورد با منوآرتریت (Monoarthritis) دانلود
اسلاید کمردرد دانلود
اسلاید معاینه مفاصل دانلود
سندروم شوگرن دانلود
کتاب تزریقات مفصلی 1 دانلود
کتاب تزریقات مفصلی 2 دانلود
کتاب تزریقات مفصلی 3 دانلود
کتاب تزریقات مفصلی 4 دانلود
بیماریهای جنب مفصلی با توضیحات صوتی 2 دانلود
بیماریهای جنب مفصلی با توضیحات صوتی 1 دانلود
بیماریهای روماتیسمی و حاملگی دانلود
تفسیر آزمایشات در روماتولوژی دانلود
اسلاید درمان استئوپروز دانلود
ضدالتهابهای غیراستروئیدی دانلود
کتاب ورزش درمانی دانلود
سمیولوژی روماتولوژی دانلود
تب روماتیسمی دانلود
تغییرات سیستم اسکلتی در سالمندی دانلود
اسلاید دارومانی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
اسلاید استئوپروز دانلود
اسلاید لوپوس دانلود
اسلاید بیماریهای متابولیک استخوان دانلود
اسلاید آرتریت روماتوئید دانلود
درمان فیزیکی در بیماریهای پا دانلود
اسلاید واسکولیت عروق کوچک دانلود
اسلاید بیماری بهجت دانلود
اسلاید کلیات روماتولوژی دانلود
اسکلرودرمی دانلود
واسکولیت دانلود
پری آرتریت ها دانلود
اسلاید استئوآرتریت دانلود
Infectious Arthritis (آرتریت عفونی) دانلود
درد زانو (knee pain) دانلود
درد شانه (shoulder pain) دانلود
CPPD دانلود
آرتروز دانلود
آرتریت واکنشی (reactive arthritis) دانلود
آرتریت پسوریاتیک (psoriatic arthritis) دانلود
آرتریت بیماریهای روده ای (Enteropathic Arthropathy) دانلود
اسپوندیلیت انکیلوزان (ankylosing spondylitis) دانلود
میوزیت ها (myositis) دانلود
علائم پوستی بیماریهای روماتیسمی دانلود
complex regional pain syndrome and fibromyalgiam دانلود
اسلاید کلیات روماتولوژی دانلود
سندروم آنتی فسفولپید دانلود
تظاهرات روماتولوژیک HIV دانلود
تظاهرات رادیوگرافیگ بیماریهای روماتیسمی دانلود
درمان طبی بیماریهای روماتیسمی دانلود
اسلاید ورزش در بیماریهای روماتیسمی دانلود
اسلاید استئوآرتریت زانو دانلود
نقش سیستم ایمنی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
اسلاید اسپوندیلوآرتروپاتی ها دانلود
اسلاید معرفی بیمار دانلود
اسلاید علت درد زانو دانلود
آنتروپاتیک آرتروچاتی دانلود
راشیتیسم و استئومالاسی دانلود
نگاهی گذرا به کمردرد دانلود
ساختمان و عمل سیستم عضلانی- اسکلتی دانلود
معاینه بالینی عمومی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
درد گردن دانلود
درد شانه دانلود
درد مچ دست و دست دانلود
درد آرنج و ساعد دانلود
تجویز منظقی دارو در استئوپروز دانلود
اصول کلی کاربرد طب فیزیکی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
روش های مورد استفاده طب فیزیکی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
وسایل کمکی مورد استفاده در بیماریهای روماتیسمی دانلود
ورزش درمانی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
روش های فیزیکی مورد استفاده در بیماریهای روماتیسمی دانلود
کاردرمانی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
کشش درمانی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
کایروپراکتیک در بیماریهای روماتیسمی دانلود
کاربرد تشخیصی طب فیزیکی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
کاربرد درمانی در بیماریهای روماتیسمی دانلود
طب فیزیکی در بیماری های غیرالتهابی و جنب مفصلی دانلود
طب فیزیکی در بیماری های غیرالتهابی و جنب مفصلی 2 دانلود
طب فیزیکی در بیماری های روماتیسمی کودکان دانلود
آرتریت روماتوئید و حاملگی دانلود
مصرف داروهای ضد روماتیسمی در حاملگی دانلود
تشخیص اسپوندیلیت انکیلوزان دانلود
کتاب معاینه مفاصل 1 دانلود
کتاب معاینه مفاصل 2 دانلود
ضدالتهاب های غیراستروئیدی نکات کاربردی دانلود
استئوپروز ناشی از گلوکوکورتیکوئیدها دانلود
دانسیتومتری استخوان دانلود
سوالات امتحانی 1 دانلود
سوالات امتحانی 2 دانلود
سوال امتحانی 1-3 دانلود
سوال امتحانی 2-3 دانلود
استراتژی تشخیصی در روماتولوژی دانلود
جواب سوال امتحانی 3 دانلود
CPC دانلود
برخورد با درد عضلاني اسکلتي دانلود
بيماريهاي روماتيسمي و طب سنتي دانلود
روزه داري و بيماريهاي روماتيسمي دانلود
درمان آرتریت روماتوئید دانلود

تماس با پزشک

آدرس مطب: مشهد کوی دکترا ابن سینا 11

ساعات پذیرش: فقط روزهای زوج ، صبحها 8 تا 11 و عصرها 2 و نیم تا 6

 

    تلفن مطب : 38448944 -38482706

    ایمیل: info@doctorjokar.com ;jokarmh@mums.ac.ir