اطلاعات مربوط به آموزش بیماران|بیماریها
واسکولیت دانلود
درمان لوپوس دانلود
آرتروز چیست؟ دانلود
لوپوس اریتماتوزوس سیستمیک دانلود
پرسش های متداول در ارتباط با لوپوس دانلود
سارکودیدوزیس دانلود
اسکلرودرمي دانلود
اسپونديليت انکيلوزان دانلود
آرتروز دانلود
آرتريت پسورياتيک دانلود
آرتريت روماتوئيد دانلود
بيماري بهجت دانلود
پوکي استخوان دانلود
روماتيسم دانلود
سندروم شوگرن دانلود
سندروم کانال کارپ دانلود
فيبروميالژي دانلود
کمردرد دانلود
گردن درد دانلود
ميوزيت دانلود
لوپوس دانلود
نقرس دانلود
منابع دانلود

تماس با پزشک

آدرس مطب: مشهد کوی دکترا ابن سینا 11

ساعات پذیرش: فقط روزهای زوج ، صبحها 8 تا 11 و عصرها 2 و نیم تا 6

 

    تلفن مطب : 38448944 -38482706

    ایمیل: info@doctorjokar.com ;jokarmh@mums.ac.ir