تماس با دکتر

ارسال پست الکترونیک

اطلاعات تماس


تلفن: 38448944- 38482706

مشهد کوی دکترا ابن سینا 11

روزهای زوج صبحها 8 تا 11 وعصر ها 2 و نیم تا 6

ویزیت فقط با تعیین وقت قبلی

تماس با پزشک

آدرس مطب: مشهد کوی دکترا ابن سینا 11

ساعات پذیرش: فقط روزهای زوج ، صبحها 8 تا 11 و عصرها 2 و نیم تا 6

 

    تلفن مطب : 38448944 -38482706

    ایمیل: info@doctorjokar.com ;jokarmh@mums.ac.ir